top of page
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

ขอแสดงความยินดีแกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล iPhone 13 256GB จากกิจกรรมลุ้นรับรางวัลของ GREENX88!!
ผู้ชนะรางวัลได้แก่รายชื่อด้านล่าง ขอแสดงความยินดีแก่:

  1. ron173803

  2. 11zadsongza

  3. bt940901

ผู้ได้รับรางวัลทุกท่านได้ทำการติดต่อพนักงานบริการของเราเรียบร้อยแล้ว GREENX88 ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ร่วมสนุกกิจกรรมนี้ กรุณาแอดไลน์ GREENX88 ของเรา เพื่อรับข่าวสาร โปรโมชั่นต่างๆ และ ร่วมกิจกรรมต่างๆที่ดีที่สุด


ดู 99 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Bình luận


bottom of page